Triết lý doanh nghiệp

TRIẾT LÝ DOANH NGHIỆP

Nội Thất Phát Tài cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam. Bên cạnh đó, áp dụng bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực như một công cụ giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng, phương tiện hữu hiệu kết nối và xây dựng lòng tin giữa các bên: khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương. Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp có nền tảng đạo đức kinh doanh vững mạnh nhất, Nội Thất Phát Tài không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên theo triết lý đang theo đuổi, vận hành một hệ thống giám sát và quản lý doanh nghiệp chặt chẽ, dựa trên tính công bằng và minh bạch.

MỤC TIÊU CỦA NỘI THẤT PHÁT TÀI

- Tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

- Mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng

- Duy trì vị trí số một trong lĩnh vực và ngành công nghiệp

TINH THẦN CỦA NỘI THẤT PHÁT TÀI

Chúng tôi tin rằng các giá trị cốt lõi và bộ quy tắc ứng xử doanh nghiệp là nền tảng cho mỗi quyết định tạo nên sự thành công.

Con người: Con người là nền tảng làm nên sự thành công của doanh nghiệp. Chúng tôi nỗ lực hết mình cho sự phát triển của từng cá nhân, giúp họ phát huy hết khả năng và đạt được những mục tiêu mong muốn.

Chất lượng: Tại Nội Thất Phát Tài, mọi hoạt động đều xuất phát từ lòng đam mê và cam kết không ngừng nghỉ đạt chất lượng hoàn hảo trong mọi sản phẩm và dịch vụ.

Chính trực: Sự chính trực và đạo đức kinh doanh là nền tảng cho mọi hoạt động tại Nội Thất Phát Tài. Chúng tôi hướng đến sự công bằng, minh bạch và tôn trọng giữa các bên.

Cùng phát triển: Không chỉ là một doanh nghiệp, Nội Thất Phát Tài cam kết trở thành một công dân có trách nhiệm với xã hội và môi trường tại mọi cộng đồng và quốc gia đang hoạt động.